Montserrat Batllori Comas  
  Hola!
Aquest web fa temps que està deixat de la mà de Déu.
Així que, ara per ara, només deixaré aquesta pàgina.
I si us sembla poc, penseu que - és +

Si em busqueu em podeu trobar al Facebook:
www.facebook.com/montserrat.batlloricomas
i esporàdicament al Twitter:
twitter.com/Montse_Batllori

||*||